Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dávám tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, společnosti xxx (správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) se sídlem xxx (dále jen „UMBRELLA"), jakož i jejím smluvním partnerům, časově neomezený souhlas ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email (případně další údaje poskytnuté ve formulářích na webových stránkách - www.levnejsiauto.cz ) za účelem:

  • nabízení a informování o produktech a službách společnosti UMBRELLA, popř. za jiným marketingovým účelem;
  • hodnocení dostupnosti služeb společnosti UMBRELLA ve vztahu k jeho zákazníkům;
  • k přizpůsobení obsahu a/nebo úpravy těchto webových stránek pro jednotlivého uživatele;
  • k oznamování o aktualizaci těchto webových stránek uživatelům;
  • k vytváření statistických údajů o uživatelích internetových stránek společnosti UMBRELLA;
  • pro potřeby šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory zboží a služeb společnosti UMBRELLA nebo služeb třetích stran, a to při využití elektronického kontaktu zákazníka (e-mail, SMS).

Dávám poskytovateli souhlas s využíváním podrobností mého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas poskytuji na dobu neurčitou a dobrovolně. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jsem si vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým společnosti UMBRELLA, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od společnosti UMBRELLA vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

Jsem si dále vědom toho, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společnostmi, které tvoří se společností UMBRELLA koncern a dalšími subjekty, vždy však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se správcem. Poskytnuté osobní údaje budou tyto subjekty využívat k nabízení a informování o svých produktech a službách, případně k jiným marketingovým účelům. Dále k šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory zboží a služeb, a to při využití elektronického kontaktu zákazníka (e-mail, SMS).